In English

Tuotteet

Mallinnustyökalut

Fontuksen työkaluilla voidaan luoda älykkäitä objektimalleja sekä tiiviistä suurkaupungeista että harvaanasutuista maaseuduista ja kaikesta siltä väliltä.

FontusCityTools

FontusCityTools-ohjelmistolla mallinnetaan älykkäitä kolmiulotteisia oliopohjaisia karttoja kolmiulotteisista stereokartoista. Fontuksen mallinnusprosessi on tarkasti dokumentoitu jolloin tuloksena on aina tasalaatuinen lopputulos. Mallinnus suoritetaan Autocad-ohjelmassa Fontuksen omilla ohjelmistoilla. Kolmiulotteinen malli voidaan kääntää FontusOutputTools:in avulla mm VRML97- ja 3DStudioMax-formaatteihin.Esimerkkejä näillä työkaluilla tehdyistä kaupunkimalleista ovat mm Helsingin keskusta, Lontoon Oxford Streetin alue ja Tokion Marunouchin alue.

FontusTerrainTools

FontusTerrainTools-ohjelmistolla luodaan tehokkaasti 3-ulotteisia karttoja olemassa olevista 2-ulotteisista kartoista ja 3D-datasta.Esimerkkejä näillä työkaluilla tehdyistä malleista ovat mm Maanmittauslaitoksen aineistosta luotu Kainuun 23.000 km2 maakuntamalli ja Tokion Toranomonin malli, jossa käytettiin Shobunsan 2D-aineistoa ja Kokusai Kogyon kolmiulotteista LIDAR-pistedataa.FontusVisualizationServer

FontusVisualizationServer-ohjelmistolla voidaan luoda suuria kuvia ja animaatioita Fontuksen 3-ulotteisesta karttatietokannasta 3DStudioMax-ohjelmassa.

Fontus Visualization Server (FVS) on ActiveX-palvelinohjelma, joka saa komentonsa FontusRenderTools- ja FontusAxoTools-ohjelmilta ja käyttää 3DStudioMax-ohjelmaa ActiveX-palvelimena.

FontusRenderTools käyttää FVS:ä yksittäiskuvien ja animaatioiden tekoon 3DStudioMaxissa. Tosiaikainen esikatselu näkyy ohjelmaan upotetussa VRML-ikkunassa.

<<Pääsivu

Tuotteet:

Mallinnustyökalut

Virtuaali Helsinki

Virtuaali Kainuu

Virtuaali Pohjanmaa

Uutta! Virtuaali Ylivieska

Uutta! 3D Rahjan saaristo

Virtuaali-Helsinki postikortit

Avaa Fontuksen Mobiilisivut

tokyo.cityguide3d.com

AIT Arkkitehtitoimisto Immo Teperi Oy

 
© Fontus Oy, Valkjärventie 557, 01860 Perttula | Sähköposti: sales@fontus.com | Puh. 044-2928775