In English

Helsinki. 5. syyskuuta 2005

Tekes rahoittaa 3D-karttateknologiaa

Fontus kehittää yhteistyökumppaniensa kanssa langallista ja mobiilia tekniikkaa, joka hyödyntää Fontuksen 3d-karttoja ja alueiden paikkatietoja

Projektissa luodaan vuosina 2005-2007 geneerinen tekninen julkaisualusta, jossa 3D-karttoja ja niihin integroitua paikkatietoa (POI-tietoa = PointOfInterest) jaetaan erilaisissa sovelluksissa sekä langallisessa että mobiilissa verkossa.

Kehitysprojektissa ovat Fontuksen kanssa yhteistyössä mm Pohjanmaan PPO Oy ja Kajaani Puhelinosuuskunta.


Testiprojektit

Jotta Fontus pystyisi luomaan yleispätevän teknisen julkaisujärjestelmän, tulee sen kehittää järjestelmä sopimaan erilaisiin todellisiin teknisiin tilanteisiin ja järjestelmiin - yhteistyö projektin partnerien kanssa mahdollistaa tämän.

Yhteistyökumppanit edustavat monipuolisesti erilaisia 3d-karttojen sovellusalueita: rantalomakohdetta (Kalajoen hiekkasärkät) ja maaseututaajamaa ympäröivine maaseutuineen (Kuhmo, Kainuu). Fontuksen oma Virtuaali-Helsinki tarjoaa suurkaupunkiporttaalin problematiikan.

Virtuaali-Kainuu - Kuhmo


Virtuaali-Kainuu, näkymä Kuhmon keskustaan.

Vuosina 1998-2002 Fontus rakensi erään maailman suurimmista kolmiulotteisista tietokonemalleista - Virtuaali-Kainuun mallin. Projekti oli EU-hanke, jota veti Kajaanin Puhelinosuuskunta, ja johon osallistuivat mm Kainuun kunnat.
Valtava 23.000 km2:n malli kattaa koko maakunnan ja sisältää kaikki järvet, joet, tiet, suot, pellot ja rakennukset.

Virtuaali-Kainuun Kuhmon 3D-mallia käytetään kehityshankkeessa testiympäristönä, jossa kaupunkikeskusta ympäröi maaseutu. Kuhmo on mallinnettu kahdella eri mittakaavalla: Kaupungin keskus perustuu FM-Kartta Oy:n tarkkaan stereokartoitettuun materiaaliin. Lisäksi koko laaja kaupunki erämaineen on mallinnettu Maanmittauslaitoksen digitaalisesta kartta-aineistosta.

Virtuaali-Pohjanmaa - Kalajoen hiekkasärkät


Fontuksen projektia varten keväällä 2005 ottama ilmakuva hiekkasärkistä.

Pohjanmaalla Fontuksen yhteistyökumppaneina ovat projektissa Pohjanmaan PPO Oy ja Pohjanmaan Verkkopalvelut PVP Oy , joilla on Suomen hienoimmat alueporttaalit: Raaheseutu alueporttaali ja Oulun eteläinen alueportaali sekä niiden suosittu kauppapaikka Puntari.

Projektissa luodaan kolmiulotteiset karttapalvelut Kalajoen hiekkasärkkien suositulle rantalomakohteelle ja pilottimalli Ylivieskan kaupungin keskustasta. 3D-karttapalvelut ovat tulevaisuuden palveluita, jotka täydentävät vasta avattua kaksiulotteista Puntari-kartta-palvelua. Fontuksen havainnolliset 3D-kartat luovat uusia tapoja luoda ja hyödyntää paikkatietoa.

PPO ja Fontus kutsuvat mukaan projektiin alueen kaupunkeja, yrityksiä ja oppilaitoksia kuten Centrian, jolla on kokemusta 3D-grafiikasta ja mobiileista paikkatietosovelluksista.

Virtuaali-Helsinki


Näkymä Fontuksen Virtuaali-Helsingin mallista.

Virtuaali-Helsinki on maailman tunnetuimpia virtuaali-kaupunkeja. Fontus alkoi työskennellä sen parissa jo vuonna 1996. Alustavien pilottimallien jälkeen Fontus alkoi rakentaa uutta kolmiulotteista Helsingin karttaa vuonna 1999 omilla uusilla mallinnustyökaluillaan. Mallin rakentaminen jatkuu yhä.

Tässä kehitysprojektissa Fontus julkaisee Virtuaali-Helsingin mallin uusilla tavoilla langallisessa ja mobiilissa internetissä. Malliin lisätään runsaasti uutta paikkatietoa.


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Immo Teperi,
Puh. 044-2928775
Sähköposti immo.teperi@fontus.com
Fontus Oy, Pihkatie 4, 00410 Helsinki

Toimitusjohtaja Pauli Korpi-Tassi
Puh. (08) 4291 212
Sähköposti: Pauli.Korpi-Tassi@ppo.fi
Pohjanmaan PPO Oy, Ratakatu 1, 84100 Ylivieska

Toimitusjohtaja Marja Karjalainen
Puh. (08) 61771
Sähköposti: marja.karjalainen@kpo.fi
Kajaanin Puhelinosuuskunta, KPO, Pohjolankatu 20,87100 Kajaani

<<Uutiset

Virtuaali Helsinki

Virtuaali Kainuu

Virtuaali Pohjanmaa

Uutta! Virtuaali Ylivieska

Uutta! 3D Rahjan saaristo

Virtuaali-Helsinki postikortit

Avaa Fontuksen Mobiilisivut

tokyo.cityguide3d.com

AIT Arkkitehtitoimisto Immo Teperi Oy

 
© Fontus Oy, Valkjärventie 557, 01860 Perttula | Sähköposti: sales@fontus.com | Puh. 044-2928775